Angststoornissen

Neurofeedback trainingen bij angststoornissen:

  • Effectief bij 64,4% tot 84,8%, bij afname van 15 | 20+ sessies.

Mensen met een angststoornis of paniekstoornis lijden aan onverwachte en terugkerende episoden van intense, allesoverheersende angst zonder aanwijsbare oorzaken. Hun angst kan gepaard gaan met fysieke symptomen zoals pijn in de borst, hartkloppingen, zweten, beven, duizeligheid, een gevoel van benauwdheid en niet genoeg adem kunnen krijgen. Paniekaanvallen komen meestal onverwacht en vaak zonder aanwijsbare aanleiding. Ze kunnen op elk moment opkomen, zelfs tijdens de slaap. Juist dat het onvoorspelbaar is, leven veel mensen in een voortdurende vrees dat elk moment een nieuwe aanval kan opkomen.

Juiste oorzaken van deze stoornis is niet bekend, maar erfelijkheid en stresserende gebeurtenissen in het leven kunnen van groot belang zijn.

Angst en de rol van de Amygdala, het emotionele brein
De amygdala (amandelkern) speelt een belangrijke rol bij emoties. Maar de amygdala blijkt een tamelijk eigengereid personage te zijn. Met grote snelheid beoordeelt ze situaties op de mate van bedreiging. Door de snelheid waarmee ze dat doet kan ze ons soms verbaasd doen staan. Een snelle reactie van de amygdala kan ervoor zorgen dat we al aan een levensbedreigende situatie zijn ontsnapt voordat we ons ervan bewust worden dat we ons in zo'n situatie bevinden. Het evolutionaire nut van een dergelijke snelle respons zal duidelijk zijn. In de haast gaat er echter ook weleens wat mis. De amygdala werkt "quick and dirty" en neemt daardoor ook weleens de verkeerde beslissingen.

Een overactieve amygdala heeft een grote invloed op het functioneren van de rest van de hersenen, maar kan zelf vaak maar moeilijk beïnvloed worden. Dit hangt waarschijnlijk samen met de bedrading van de hersenen: vanuit de amygdala lopen er vele verbindingen naar alle delen van de hersenen, maar er lopen relatief weinig verbindingen vanuit de hersenschors naar de amygdala. We raken dan ook relatief gemakkelijk overmand door angst, terwijl we er anderzijds vaak maar nauwelijks in slagen om onze angst te onderdrukken, hoezeer we ons daartoe ook inspannen. Iedereen die aan een fobie lijdt kan hiervan getuigen. 

Dit aspect van de bedrading van de hersenen zou ook kunnen verklaren waarom post-traumatische stress en fobieën zo moeilijk te bestrijden zijn.

Trainen met non-lineaire neurofeedback methodiek heeft invloed op de omliggende hersenschors. Door de hyperactiviteit te beïnvloeden en in te dammen, werkt dit effect door op de amygdala, Daar zal de amygdala ‘zuivere’ beslissingen nemen en kunnen ongecontroleerde emoties afnemen.

Wat verandert er door neurofeedback trainingen.

  • Je krijgt beter inzicht in hoofd en bijzaken.
  • Makkelijker schakelen van de ene naar de andere situatie.
  • Meer inzicht in eigen functioneren.
  • Minder gevoelig voor ‘zware’ energieën van anderen.
  • Je raakt minder snel uit evenwicht.
  • Angst, dwang en depressiviteit verdwijnen.
  • Minder behoeft aan stimulerende middelen (alcohol, tabak, etc.)
  • Medicijnen zoals antidepressiva en ADHD/ADD medicatie kunnen vaak na verloop van een aantal sessies worden verminderd of worden afgebouwd.