Asperger

Neurofeedback trainingen bij syndroom van Asperger:

  • Effectief bij 56,4% tot 80,1,%, bij een afname van 15 | 20+ sessies.

De Stoornis van Asperger is een variant van een autisme spectrum stoornis, een ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. Iemand met de Stoornis van Asperger ondervindt moeilijkheden op twee gebieden, namelijk op het gebied van sociale interactie en gedrag/spel.

• Sociale Interactie.
Mensen met de Stoornis van Asperger laten vaak weinig wederkerigheid in het contact met andere mensen zien. Het is moeilijk om vriendschapsrelaties te beginnen en/of  te onderhouden en veel minder vaak delen deze mensen plezier met anderen, stellen ze vragen, of geven ze de ander een complimentje. Oogcontact is vaak moeilijk en veel mensen met deze vorm van Asperger hebben moeite met het interpreteren van non-verbaal sociaal gedrag, zoals lichaamshoudingen of gelaatsuitdrukkingen.

• Gedrag/spel.
Naast problemen met sociale interactie, laten mensen met een Stoornis van Asperger ook vaak beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten zien. Vaak hebben ze een sterke interesse in één bepaald onderwerp, waarbij de intensiteit van de interesse of het onderwerp ongewoon is. Ook kunnen zij zeer sterk vasthouden aan bepaalde rituelen of gewoontes of maken zij steeds dezelfde ongewone bewegingen, bijvoorbeeld met de handen fladderen.