Burn-out

Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een lange periode van stress. In ons werkzaam leven staan we voortdurend bloot aan veranderingen; verandering is de norm. In veel beroepsgroepen leidt dat tot een stijging van het ziekte en uitval percentage. In het onderwijs haalt maar een klein deel van de docenten de eindstreep. In de management is burn-out aan de orde van de dag. 

Bekende signalen van burn-out zijn:

  • Lichamelijk
    Niet meer herstellen van moeheid, verergerde psychosomatische klachten, slaapstoornissen, verhoogd nicotine, cafeïne en alcohol gebruik.
  • Gevoelens
    Zich “leeg” voelen, als verdoofd leven, depressiviteit, angst en paniekaanvallen, vlug van streek, plotselinge, hevige geëmotioneerd zijn, verlies van zelfvertrouwen, gevoel alles niet meer aan te kunnen.
  • Gedachten
    Concentratiemoeilijkheden, chaotische, malende gedachten, fixatie op bepaalde gedachten, besluiteloosheid, met de gedachten elders zijn, vergeetachtigheid.
  • Gedrag
    Functioneren op de automatische piloot, veel klagen, apathie, zich isoleren, meer fouten en ongelukken maken, ongeduldig, vlug geïrriteerd, niet kunnen ontspannen.
  • Interpersoonlijk gedrag
    Niet meer “aanwezig zijn ” in relaties, verminderde behoefte aan intimiteit en seks, onredelijk, conflictueus gedrag, verlies aan interesse in omgang met vrienden, intolerantie, anderen als last ervaren, geen hulp vragen en accepteren.
  • Werkprestaties
    Afname professionaliteit, verminderde kwantiteit, vermijden van taken, meer fouten maken, perfectionisme, geobsedeerd door details, vermijden van verantwoordelijkheden, afname van professionele en ethische normen.
  • Werkhouding
    Verlies van motivatie, klagen, verlies van interesse afgewisseld met verhoogde strijdlust, gedemoraliseerd, negatieve, kritische houding, onmacht, gevoel te falen, apathie, gebrek aan zelfvertrouwen, vaker verzuimen, denken aan nieuwe carrière of baan.
  • Werkrelaties
    M.b.t. cliënten. Verlies van empathie en van compassie, onachtzaam met professionele grenzen, emotionele afstand, ongeduld, isolement, slechte communicatie, conflicten, vermijden van het vragen om persoonlijke en professionele hulp.

Achterliggende oorzaak
Burn-out ontstaat vaak nadat mensen gedurende een te langere periode psychisch of emotioneel overbelast zijn geweest Het betreft vaak juist mensen die de “de lat erg hoog leggen”, enorm gemotiveerd en perfectionistisch zijn en hun best doen om het werk toch vol te houden ook al voelen ze dat het eigenlijk niet meer gaat. De professionals in zelfstandige beroepen zijn vaak het slachtoffer. De professionals laten zich moeilijk vervangen, ICT-ers, docenten, managers, etc. 

Aanpak met neurofeedback trainingen blijken effectief
Tijdens een training met neurofeedback wordt permanent de hersenactiviteit gemeten. Opvallend bij mensen met een burn-out is, dat er in het gehele frequentiecentrum nauwelijks hersenactiviteit te zien is, alsof ook de hersenen te weinig energie ter beschikking hebben. Bij het trainen met neurofeedback worden de frequenties gesignaleerd waar afwijkende turbulentie is. Door negatieve terugkoppeling te geven d.m.v. muziek of beeld, reageert ons brein met het zoeken naar een nieuwe balans. Volwassenen reageren zeer positief op neurofeedback trainingen.

Met neurofeedback trainingen ervaren volwassenen met een burn-out of andere stress gerelateerde problemen, weer energie en levenslust. Kunnen zich vooral beter concentreren, grenzen afbakenen, daadkracht, nieuwe plannen maken, meer inzicht en overzicht over wat te doen thuis en/of op het werk. Ook ervaren ze minder of geen pijn en slapen beter, wat resulteert in meer rust en emotionele beheersing.

Een voorbeeld, man 47 jaar, zelfstandig ondernemer
Ervaart een dreigende burn-out. Dit komt met name tot uiting in zijn werk. Hij ervaart overmatige spanningen, heeft geen overzicht meer en wil vluchten.. Kan alleen nog maar ontspannen met een paar glazen wijn. Heeft vooral moeite met schakelen tussen bijvoorbeeld een gesprek met een werknemer en het lezen van een verslag, kan voor het laatste geen concentratie opbrengen. 

Na een paar sessies krijgt hij het gevoel dat hij de zaken weer kan overzien. In het verdere verloop van de trainingen ontwikkeld hij ook meer innerlijke rust. Ook in het bedrijf worden deze verschuivingen opgemerkt. Zo stelt hij beslissingen niet meer uit. Zijn geheugen ins naar eigen zeggen aanmerkelijk verbeterd.

Neurofeedback trainingen bij Burnout:
Effectief bij 86,5% tot 87,9%, bij een afname van 15 | 20+ sessies.