Concentratieproblemen

 Er is sprake van een concentratieprobleem als er problemen zijn die van invloed zijn op de aandacht:

  • aandacht niet goed kunnen bundelen,
  • moeite hebben om de aandacht te richten
  • de aandacht niet langdurig vast kunnen houden.

Concentratieproblemen laten zich niet gemakkelijk omschrijven omdat verschillende oorzaken een rol kunnen spelen. De oorzaken kunnen intern (bij de persoon zelf) liggen, maar ook vanuit de omgeving (thuis-, school-, of werksituatie) komen.

Kenmerken van concentratieproblemen
Hieronder vindt u een aantal algemene kenmerken van concentratieproblemen:

  • snel afgeleid zijn en veel afleiding zoeken
  • moeite om langdurig de aandacht op iets te richten
  • moeite met luisteren (niet alles op kunnen nemen)
  • op alles reageren

Faalangst, maar ook motivatieproblemen en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen een rol spelen.

Een voorbeeld, ondernemer 40 jaar.
Een klant van Neurofeedback-Balance, verantwoordelijk voor 800 fte, vertelt: “Als ondernemer ben je met veel dingen tegelijk bezig. Je houdt overal een vinger aan de pols en vindt het leuk hard te werken. Ik denk dat veel ondernemers wel eens ADHD-ers zouden kunnen zijn die dat, wat in Nederland een afwijking heet, gebruiken op een positieve manier. Omdat je veel met anderen bezig bent, je personeel en je klanten, vergeet je jezelf nogal eens. Neurofeedback hersentraining heeft mij wat dat betreft vrij gemaakt. Moeilijke beslissingen vallen minder zwaar en me concentreren op één ding gaat me makkelijker af. De verandering is wonderbaarlijk.” 


Neurofeedback trainingen bij concentratieproblemen:

  • Effectief bij 71,2% tot 86,1,%, bij een afname van 15 | 20+ sessies.