Depressie

Af en toe somber of lusteloos zijn, is heel normaal. In het leven gaat immers niet alles van een leien dakje. Er kan sprake zijn van een depressie als deze gevoelens tenminste een paar weken lang het grootste deel van de dag optreden en het niet mogelijk blijkt zich daar overheen te zetten. De klachten belemmeren het dagelijks functioneren. Depressie is een veel voorkomende ziekte, die op alle leeftijden kan optreden. De twee belangrijkste symptomen van een depressie zijn somberheid en lusteloosheid.

Daarnaast kunnen de volgende klachten wijzen op een depressie:

• niet meer in staat zijn ergens plezier aan te beleven
• verlies van interesse in dingen
• aandacht- en concentratiestoornissen
• alles lijkt zwart of grijs
• een gevoel van hulpeloosheid en niets meer kunnen
• prikkelbaarheid
• een leeg en zinloos gevoel
• gedachten aan suïcide
• zelfverwijt en schuldgevoelens
• moeilijk beslissingen kunnen nemen, ook simpele
• veel huilen of dat wel willen maar juist niet kunnen
• lichamelijke klachten als vermoeidheid of een zwaar gevoel in de ledematen
• slaapproblemen, problemen met de eetlust of ontlasting
• verlies van seksuele gevoelens. 

Achter liggende oorzaken
Bij mensen met een (aankomende) depressie is een deel van de hersenen (hypothalamus) een aantal cellen overactief, een sterke activatie van de stress-as. Het stress hormoon CRH is overactief en draagt bij aan de symptomen van een depressie, zoals verminderde eetlust, veranderende motoriek, slaapstoornissen, angsten en desinteresse in seksueel gedrag.
Bron: 'Wij zijn ons brein' | Dick Swaab

Welk effect hebben neurofeedback trainingen:
Trainingen met neurofeedback is met name gericht op het signaleren van overmatige (hyper) activiteit in ons brein. Door negatieve feedback te geven door middel van muziek of beeld, zal het brein opnieuw zoeken naar evenwicht en zal de hyper activiteit afnemen.

Een voorbeeld; vrouw, begin 50
Heeft gedurende vijftien jaar niet goed geslapen (gemiddeld 4 uur per nacht), met als gevolg zware depressie, angsten , dreigende arbeidsongeschiktheid. Begon met neurofeedback in september 2005. Na drie sessies sliep deze cliënt door, zeven uur aan een stuk door zonder wakker te worden. Zij is na de vijfde sessie, in overleg met haar arts, haar medicijnen en antidepressiva gaan afbouwen. Na twaalf sessies was ze geheel vrij van medicijnen. Na twintig sessie zijn we gestopt met trainen. Tot op heden (april 2007) is zij nog steeds klachten vrij.

Effectiviteit van Neurofeedback op depressiviteit  

  • Je krijgt beter inzicht in hoofd en bijzaken.
  • Makkelijker schakelen van de ene naar de andere situatie.
  • Meer inzicht in eigen functioneren.
  • Minder gevoelig voor ‘zware’ energieën van anderen.
  • Je raakt minder snel uit evenwicht.
  • Angst, dwang en depressiviteit verdwijnen.
  • Minder behoefte aan stimulerende middelen (alcohol, tabak, etc.)
  • Medicijnen zoals antidepressiva en ADHD/ADD medicatie kunnen vaak na verloop van een aantal sessies worden verminderd of worden afgebouwd.

Neurofeedback trainingen bij depressie:

  • Effectief bij 73,1% tot 83,7,%, bij een afname van 15 | 20+ sessies.