Gilles de la Tourette-syndroom

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een hersenaandoening met als belangrijkste kenmerken ‘tics’. Dat zijn abrupte, niet doelgerichte, ongecontroleerde en steeds weer optredende bewegingen of geluiden. De meest voorkomende eerste symptomen zijn vlug met de ogen knipperen en een zenuwtrek aan de mond, ongewilde geluiden zoals keelschrapen en snuiven, of tics van de ledematen. Bij sommige personen begint Gilles de la Tourette met zowel complexe bewegingstics als geluidstics.

Meervoudige tics zijn o.a. het meermaals herhalen van woorden of zinnen, sociaal onaanvaardbaar taalgebruik, grof zijn.

Neurofeedback trainingen bij Gilles de la Tourette:
Effectief bij 36,4 % tot 64,3 %, bij een afname van 15 | 20+ sessies.