Hersentrauma/CVA

Een hersentrauma is een beschadiging van een deel van de hersenen, veroorzaakt door geweld van buitenaf, veelal na een ongeval. De lange-termijneffecten van licht traumatische hersenbeschadigingen, zoals zelfs bij een lichte hersenschudding kunnen optreden, worden meer en meer onderkend en geaccepteerd. Recent hersenonderzoek brengt veranderingen aan het licht zoals afwijkende activatie van de hersenschors en abnormale EEG-activiteit die terug te voeren zijn tot de hersenschudding.

Een CVA (Cerebro Vasculair Accident) of beroerte is meestal een afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Bepaalde hersencellen krijgen hierdoor te weinig bloed en kunnen minder goed of niet werken. Hierdoor ontstaan uitvalsverschijnselen: je kunt bijvoorbeeld je arm niet meer gebruiken, of je kunt moeilijk praten, je gezicht trekt scheef of je ziet opeens minder. Soms zijn de gevolgen niet direct zichtbaar, bijvoorbeeld als het denken, plannen en begrijpen minder goed lukt of als het geheugen is verminderd. Soms lekt een bloedvat en ontstaat er een hersenbloeding. Ook dit noemen we een CVA.

De symptomen bij de lichte hersenbeschadiging en CVA zijn vooral:
• energieverlies
• hoofdpijnen en chronische pijn
• (draai)duizeligheid
• geheugenstoornissen
• moeite met concentreren
• angst, depressie en stemmingswisselingen
• slaapstoornissen
• geïrriteerdheid
• visuele perceptie problematiek en dyslexie
• persoonlijkheidsveranderingen

Neurofeedback trainingen bij Hersentrauma/CVA:
Effectief bij 75 % tot 75 %, bij een afname van 15 | 20+ sessies.