Leerstoornissen

Een leerstoornis is een organische stoornis. De meest waarschijnlijke theorie is dat een leerstoornis het gevolg is van het niet goed kunnen combineren van informatie uit verschillende delen van het brein. Het heeft dus niets te maken met opvoeding of andere externe factoren.

We kunnen de volgende leerstoornissen onderscheiden:

• Leesstoornissen (dyslexie)
• Spellingstoornissen (dysorthografie)
• Taalstoornissen (dysfasie; stotteren, doofheid, etc.)
• Rekenstoornissen (dyscalculie)
• Niet-verbale leerstoornissen (zie NLD) 

Neurofeedback trainingen bij leerstoornissen:

  • Effectief bij 49,8% tot 82,8%, bij een afname van 15 | 20 sessies.