Posttraumatisch Stress Syndroom

Posttraumatisch Stress Syndroom. Wanneer iemand te maken krijgt met een ernstige, schokkende, onverwachte gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, een verkrachting of een andere vorm van geweld is dat voor de betrokkene een traumatische ervaring. Zo’n traumatische ervaring veroorzaakt een psychische verwonding (psychotrauma) en kan leiden tot (tijdelijke) verschijnselen als een shocktoestand, angst, slapeloosheid, piekeren, spanning en onrust.


Over het algemeen slagen mensen er in om het psychotrauma zelf of met behulp van naasten te boven te komen. Bij een klein deel van de mensen die zo’n psychotrauma hebben doorgemaakt, blijven de verschijnselen langdurig bestaan. Dat wordt een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) genoemd. 
Bij een PTSS komen de volgende klachten voor:

• gevoelens van spanning en onrust die vóór de gebeurtenis niet aanwezig waren
• herbelevingen van de traumatische gebeurtenis(sen)
• vermijding van prikkels die in verband gebracht kunnen worden met de gebeurtenis
• prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
• slecht slapen en nachtmerries
• heftige schrikreacties
• hevig transpireren
• geheugenverlies van de periode voor de traumatische gebeurtenis
• verminderde belangstelling voor gebruikelijke activiteiten, andere mensen of de toekomst
• concentratieproblemen

Neurofeedback trainingen bij Posttraumatisch Stress Syndroom:

  • Effectief bij 60,0% tot 81,6%, bij een afname van 15 | 20+ sessies.