Stress

Neurofeedback trainingen bij Stress:

  • Effectief bij 60,0% tot 81,6%, bij een afname van 15 | 20+ sessies.

Rust in Je Hoofd. Grenzen beter aangeven. Makkelijker NEE zeggen! Stress is het gevolg van het feit dat we ons voortdurend moeten aanpassen aan veranderingen in ons leven. Alles wat onze dagelijkse routine – ten goede of ten kwade – verandert, kan stress teweegbrengen. Stress stelt eisen aan onze geestelijke en lichamelijke vermogens en kan zowel positieve als negatieve gevoelens oproepen. Er bestaan veel verschillende omstandigheden die tot stress kunnen leiden.

Meestal is de balans tussen inspanning en ontspanning verstoord. U heeft te veel hooi op uw vork genomen. Als u te hard werkt en daarnaast te weinig tijd neemt voor ontspanning en plezier maken, raakt het lichaam gestresst omdat u er meer van eist dan het aankan. Emoties en belangrijke levensgebeurtenissen, zowel positieve als negatieve, kunnen stress veroorzaken.

Onenigheid, verdriet, ruzie, maar ook grote blijdschap: het zijn allemaal oorzaken van stress. In de “top 10″ van stressvolle gebeurtenissen staan zaken als het verlies van een partner of familielid, ziekte of ongeval en ontslag maar ook meer positieve gebeurtenissen als huwelijk, zwangerschap en geboorte en pensionering.

Kan neurofeedback stress verminderen? Het antwoord daarop is kort, ja. Neurofeedback is een goede optie de hersenen te trainen beter om te gaan met stress, en de cognitieve, emotionele, en fysieke symptomen daarvan te voorkomen.

Fasen van de burnout-syndroom Herbert Freudenberger en zijn collega Gail North hebben twaalf fasen die tijdens de burn-out.

1. Aandrang jezelf en andere mensen iets te bewijzen
2. Extreme prestaties, streven om bijzonder hoge verwachtingen kan
3. Herziening met verwaarlozing van de persoonlijke behoeften en sociale contacten
4. Dubben of overgang innerlijke problemen en conflicten
5. Twijfels over de eigen waarde systeem en voorheen belangrijke dingen, zoals hobby’s en vrienden
6. Ontkenning of opkomende problemen, verminderen de tolerantiegrens
7. Terugtrekking, waardoor het vermijden van sociale contacten tot een minimum
8. Duidelijke gedragsveranderingen, progressieve gevoel van waardeloosheid, het verhogen van de angst
9. Depersonalisatie door het verlies van het contact met zichzelf en anderen;
10. Leegte en wanhopige pogingen deze gevoelens te kopiëren via overreacties zoals geslacht, eetgewoonten
11. Alcohol en andere drugs
12. Depressie met symptomen zoals apathie, hopeloosheid, vermoeidheid en wanhoop