Electrosmog

Electrosmog en GSM Straling is slecht voor de gezondheid, de natuurlijke biologische frequentie van al het levend organisme wordt aangetast. Deze biologische frequentie wordt de Schumann- resonantie of de hartslag van moeder aarde genoemd. Het lichaam kan dit een tijd lang verdragen, maar daarna kunnen er klachten ontstaan en worden we geleidelijk ziek. 

Wat veroorzaakt electrosmog en straling

Electrosmog belasting kan worden veroorzaakt door o.a. radio's, televisies, magnetrons, zonnebanken, koelmachines, koelkasten, wasmachines, haardrogers, transformatiehuisjes, adapters, waterbed verwarmers, halogeen-lampen, computer monitoren, C2000 systeem, GSM, GPRS, DECT en UMTS telefoons, Wi-Fi, bluetooth, huistelefoon, slimme meters,hoogspanningskabels, internet -en radar straalzenders en leidingen, stroomkabels, leidingen voor treinen/metro/trams, transformatiehuisjes, TL verlichtin, ioniserende -en röntgenstraling en GSM straling. Wanneer u last heeft van hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen, stress en duizelingen, grote kans dat u gevoelig bent voor electrosmog. In onze leefomgeving neemt de hoeveelheid Electrosmog zoals hierboven genoemde zaken steeds meer toe. Op je woon en werkplek wordt de belasting steeds groter, zonder dat je het doorhebt.

Mensen zijn zich in het algemeen niet echt bewust van de schadelijkheid van de onnatuurlijke energie van deze stralingen en velden. Deze straling en velden worden niet door onze zintuigen direct waargenomen, ze zijn onzichtbaar, reukloos, enz. Bovendien bestaat de neiging om datgene wat we niet zien als niet-bestaand te beschouwen. 

Hieronder staat een (niet-volledige) lijst van mogelijke aandoeningen:

 • Pijn in schouders, onderrug en nek
 • Muisarm (RSI)
 • Aandoeningen die vaak worden aangeduid als algemeen gevoel van onbehagen
 • Zonder aanwijsbare reden gestrest, agressief, depressief, nerveus, prikkelbaar.
 • Burn-out, sick-building-syndroom, chronische vermoeidheid,
 • Allergieën, hooikoorts, eczeem.
 • Maag- en darmklachten
 • Miskramen, misvormingen bij foetus
 • Reuma, artritis
 • Stoornissen in de bloedsomloop, hoge bloeddruk
 • Hoofdpijn, migraine
 • Hyperventilatie, benauwd gevoel, hartkloppingen
 • Duizeligheid, opgeblazen gevoel in het hoofd
 • Slecht slapen
 • Zeurderig gevoel in benen, niet stil kunnen houden (restless legs)
 • Kramp (meestal in kuit en voet) 

Enkele specifieke klachten bij kinderen:

 • Hyperactiviteit
 • 'sNachts onrustig, veel huilen, nachtmerries, vele malen uit bed komen
 • Bedplassen

Effectiviteit van Neurofeedback op Electro smog

 • Je krijgt beter inzicht in hoofd en bijzaken.
 • Makkelijker schakelen van de ene naar de andere situatie.
 • Meer inzicht in eigen functioneren.
 • Minder gevoelig voor ‘zware’ energieën van anderen.
 • Je raakt minder snel uit evenwicht.
 • Angst, dwang en depressiviteit verdwijnen.
 • Minder behoefte aan stimulerende middelen (alcohol, tabak, etc.)
 • Medicijnen zoals antidepressiva en Ritalin kunnen vaak na verloop van een aantal sessies worden verminderd of worden afgebouwd.

Neurofeedback trainingen bij Electrosmog:
Effectiviteit van 100%, bij een afname tussen 10 en 20+ sessies.


Electrosmog citaten

 1. Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven (*):  “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” * 

 2. Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht.

 3. Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie (*): “DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.”   (Momenteel wordt ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker dan 3G) 

 4. Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L. (*) “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

 5. Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers (*): “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddelijk  stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut) (*)

 6. Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is.” (*) “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.” (*)

 7. Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” (…) Dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.” (*)   Help mee, en bescherm onszelf en onze kinderen voor straling…teken hier voor een gezondere toekomst!